page loader

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen met bijhorende antwoorden.

Op zoek naar een appartement? En heb je al een budget in gedachten? Hou er rekening mee dat de opgegeven prijs van een appartement nog vermeerderd wordt met btw en/of registratierechten. Vadertje staat wil nu eenmaal ook zijn deel.  Maar wat betaal je wanneer? En hoeveel bedragen deze registratierechten of btw? Een toelichting. 

10 % of 21 %
Wanneer je een goed koopt of van een dienst gebruik maakt, dan word je daar bijna altijd op belast. En dat is bij de aankoop van een appartement niet anders. Soms betaal je btw, soms verkoopsrechten, ook bekend als registratierechten. En er is wel degelijk een verschil. Zo bedraagt het btw-tarief 21 % en de verkoopsrechten 10 % (tenzij je kunt genieten van een verlaagd tarief 6%) op de aankoopprijs. Bij de aankoop van een nieuwe woningof appartement(*) ben je 21 % btw verschuldigd. Is de woning ouder – bijvoorbeeld in het geval van een renovatieproject – dan betaal je verkoopsrechten, namelijk 10 % (of 6%) op de aankoopprijs

Wat met het grondaandeel?
Je hebt het misschien al gemerkt: er zit soms een verschil op de belasting die je betaalt op de grond en de constructie van een nieuwbouwappartement. Hoe zit dat?  In principe is er 21 % btw verschuldigd op de totaliteit, dus zowel op het nieuwbouwappartement als het grondaandeel. Maar ook hier bevestigen uitzonderingen de regel. Indien de grond en het gebouw bijvoorbeeld niet door éénzelfde persoon/vennootschap verkocht worden, betaal je 21 % btw op de constructie en slechts 10 % verkoopsrechten op het grondaandeel. Dit laatste is het geval bij de nieuwbouwprojecten van Fides: je geniet dus van het tariefvan 10 % op de grond en 21 % op de woning

Eén project, verschillende belastingstelsels?
Kunnen appartementen van één het hetzelfde project onder een ander belastingstelsel vallen? Het antwoord is ja. Naast nieuwbouwprojecten ontfermt Fides zich ook over renovatieprojecten die de kwaliteit van wonen in de stad ten goede komen. Project Rijnpoort is daar een voorbeeld van. Een voormalig kantoorgebouw wordt gerenoveerd en ook voor een stuk aangevuld met een nieuwbouwgedeelte. Dit maakt dat, van het totaal van 110 appartementen, in totaal 80 en dus het merendeel van de appartementen onder het registratiestelstel vallen. De 30 nieuwbouwappartementen vallen daarentegen onder het btw-stelsel (21 %).

 (*) Een woning/appartement wordt door de fiscus als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning/appartement.

Extra info: www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/betaal-ik-btw-of-registratierechten-bij-aankoop-van-een-woning-of-bouwgrond

De weergegeven informatie hierboven is algemeen en kan niet beschouwd worden als sluitend juridisch advies afgestemd op jouw specifieke situatie. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de uitgave werd besteed, kan Fides of de auteur geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze publicatie zou kunnen voorkomen.

Sinds 1 januari 2020 betaalt u bij de aankoop van een enige eigen woning slechts 6% verkooprechten.

Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het verminderd tarief. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten. Als natuurlijke personen en rechtspersonen samen aankopen, kunnen alleen de natuurlijke personen voor het verminderd tarief in aanmerking komen.

Het moet gaan om een verkoop, waarbij de verkoper het onroerend goed overdraagt met als tegenprestatie een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking.

De aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet.

Het goed dat u aankoop moet een woning zijn. Dit is een onroerend goed dat dadelijk, of na normale onderhouds- of herstellingswerken, zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.

U mag nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

Als u op het moment van de aankoop nog eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond, kan u in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief  bekomen:

  • als u zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte te vervreemden en u aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
  • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

Ook als u niet onmiddellijk het gunsttarief aanvraagt, maar u het verhinderend onroerend goed binnen een jaar vervreemdt, kan u nog genieten van dit gunsttarief door middel van een teruggave.

U schrijft zich op het adres van de gekochte woning in in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.

Bron
https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning/verlaagd-tarief-in-het-verkooprecht-voor-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning