Fides news
Posted in

Minister van Energie Demir draait kraan open van coöperatief warmtenet

Warmtenet Zuhal Demir
Posted in

Dit warmtenet is een praktijkvoorbeeld van hoe we warmteverlies kunnen omzetten in klimaatvriendelijke energiewinst.

Verwarming en sanitair warm water dankzij de restwarmte van industriële processen? In Berchem, Mortsel en Edegem gebeurt het. Meer nog, ook de appartementen van het nieuwbouwproject Zilverkwartier zullen binnenkort ook kunnen genieten van deze duurzame energiebron. De voorbereidingen voor een uitbreiding van het warmtenet richting het Zilverkwartier in Berchem zijn volop aan de gang. Omdat Fides niet alleen het milieu en de toekomst van onze planeet maar ook het comfort van de bewoners hoog in het vaandel draagt.

Officiële inhuldiging
Minister van Energie Zuhal Demir draaide op 25 februari 2021 de kraan van het coöperatieve warmtenet Warmte Verzilverd open: de restwarmte van de Agfa-Gevaert fabriek verwarmt nu de eerste industriële gebruiker. Binnenkort sluiten ook verschillende bedrijven en tal van woningen aan op dit duurzame, collectieve verwarmingssysteem, waaronder ook de Zilverkwartier appartementen. “Er wordt nog steeds massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen om te verwarmen. Tegelijk zien we dat er nog een groot potentieel is om restwarmte te benutten. Op dat vlak kunnen warmtenetten een cruciale schakel vormen: energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt”, aldus minister Demir.

Belangrijkste troeven van dit warmtenet:

  • 100% duurzaam: het warmtenet wordt uitsluitend gevoed door restwarmte. De aangesloten woningen stoten geen CO2 uit.
  • Het afgiftestation neemt niet meer plaats in dan een gewone verwarmingsinstallatie. Er zijn geen onderhoudskosten.
  • Bevoorradingszekerheid ofwel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal nooit zonder verwarming of warm water vallen.
  • Wie aansluit op het warmtenet betaalt niet meer dan voor verwarming met een eigen individuele installatie.
  • Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de burgers op sociaal en energetisch vlak.

Efficiënte realisatie
Warmte Verzilverd, een samenwerking tussen burgerenergiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower en de experten van Kelvin Solutions, werd in het najaar van 2019 opgericht om een innovatief warmtenet aan te leggen. Begin juli 2020 legde provinciegouverneur Cathy Berx de eerste leiding, daarna volgde er een heus huzarenstukje: op de site van Agfa-Gevaert werd de distributiecentrale gebouwd, die het warmtenet aanstuurt. De verdere aanleg van het tracé gebeurde met ondergrondse horizontale boringen om zonder verkeershinder enkele drukke verkeersassen in Mortsel te kruisen. Na een geslaagde druktest van het warmtenet eind vorig jaar wordt vandaag, amper een half jaar na de eerste buislegging, de eerste warmte geleverd op de site Gevaert 4.

“De snelheid waarmee we dit project realiseerden, ondanks de beperkingen door COVID-19, danken we vooral aan de vlotte samenwerking binnen Warmte Verzilverd en de goede verstandhouding met externe partners, aannemers en openbare besturen. Met Vlaams expertisebureau Kelvin Solutions en de plaatselijke burgercoöperaties zijn we bovendien lokaal sterk verankerd. Ook de buurt wordt nauw betrokken: we organiseren informatiemomenten, herstellen en optimaliseren het openbaar domein in dialoog met de buurtbewoners en iedereen kan mee investeren in het warmtenet.” – Karen Feyen, Warmte Verzilverd.

Bedrijven, burgers en overheid slaan de handen in elkaar
Warmte Verzilverd kan rekenen op de financiële steun van de Vlaamse Overheid. Het ingebrachte kapitaal is daarnaast volledig afkomstig van burgers die mee willen investeren in lokale, duurzame energie. Via energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower kunnen buren, toekomstige bewoners, medewerkers van de omringende bedrijven en andere geïnteresseerden mede-eigenaar worden van het warmtenet en delen in de winst. Dankzij de coöperatieve aanpak blijven nieuw ontwikkelde energievoorzieningen in handen van de burgers, wat het nodige lokale draagvlak creëert voor het versnellen van de energietransitie.

Dit warmtenet is een perfect voorbeeld uit de praktijk dat aantoont hoe we warmteverlies kunnen omzetten in klimaatvriendelijke energiewinst wanneer bedrijven, de overheid én burgers de handen in elkaar slaan.

16.000 ton CO2-besparing!
Warmte Verzilverd baat het warmtenet volledig uit in eigen beheer. Volledige automatisering en slimme oplossingen zoals extra leidingisolatie en dimensionering op groei zorgen voor een positieve duurzaamheidsimpact. Op tien jaar tijd mikken de initiatiefnemers van Warmte Verzilverd op 16.000 ton CO2-besparing. Als projectontwikkelaar willen we niet anders dan ook ons ‘nieuwbouwsteentje’ bijdragen aan dit initiatief. Meer info over Zilverkwartier op de website:

Meer weten over het warmtenet en Warmte Verzilverd? www.warmteverzilverd.be/warmtenet/ en www.warmteverzilverd.be/faq/