Fides news
Posted in

Zilverkwartier en het warmtenet: hoe zit dat?

Posted in

Met project Zilverkwartier zet Fides volop in op duurzaamheid. Zo is dit één van de eerste vastgoedprojecten in Vlaanderen dat zal worden aangesloten op een warmtenet. We maken gebruik van de restwarmte van Agfa-Gevaert – die anders toch grotendeels verloren gaat – om alle appartementen van aangename vloerverwarming en warm sanitair water te voorzien. Het resultaat: ultiem én duurzaam warmtecomfort gegarandeerd.

Fides Invest heeft een missie: actief meebouwen aan boeiende, bloeiende en leefbare steden en gemeenten waar mensen thuis zijn. Een plek waar het aangenaam leven en werken is en je kan wonen op mensenmaat, met aandacht voor groen én duurzaamheid. Logisch dus dat we meteen warm liepen voor dit innovatieve warmtenetproject.

Wat is een warmtenet?
Je kunt het warmtenet vergelijken met een centrale verwarming, maar dan op niveau van een volledig woonproject of zelfs woonwijk. Het is een netwerk aan ondergrondse leidingen die de warmte van een warmtebron tot bij de aangesloten afnemers brengt. In elke woning of appartement zorgt een afgiftestation (warmtewisselaar) voor de verwarming en voor het sanitair warm water, in plaats van bijvoorbeeld een verwarmingsketel. Die warmte kan van verschillende bronnen afkomstig zijn. In het geval van Zilverkwartier maken we gebruik van de restwarmte van Afga-Gevaert, warmte die anders toch maar verloren ging en op deze manier optimaal en bijzonder duurzaam benut wordt.

Bron: Warmte Verzilverd

Warmte Verzilverd
Willem Warmenbol, specialist ter zake bij Fides licht toe: “Eigenlijk beschikt Agfa-Gevaert, dat volop inzet op energie-efficiëntie, momenteel al over een eigen warmtenet dat onder meer instaat voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen. Maar zelf gebruiken ze slechts een klein deel van de capaciteit, waardoor er nog heel wat restwarmte verloren gaat via koeltorens. Het opzet is nu om ook voor Zilverkwartier een warmtenet te voorzien waarvan de bron zich op Agfa-Gevaert bevindt.” De aanleg van het warmtenet is in handen van Warmte Verzilverd, opgericht door de burgercoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W, samen met de experten van Kelvin Solutions, en wordt ook gerealiseerd met de financiële steun van de Vlaamse Overheid. Bovendien gaat het over een coöperatief warmtenet: burgers kunnen mee investeren en zo zelf hun steentje bijdragen aan een duurzame warmtevoorziening.

Genoeg voor iedereen?
Of de restwarmte volstaat om alle woonentiteiten van verwarming en warm sanitair water te voorzien? “Met project Zilverkwartier gebruiken we slechts een fractie van de restwarmte”, nog volgens Willem Warmenbol. Het warmtenet bestaat uit een buizennetwerk dat het warme water eerst aanvoert en het afgekoelde water vervolgens terug afvoert. Via een onderstation komt het terecht in de kelder van Zilverkwartier, van waaruit het via een combilus wordt verspreid over het gebouw. Elk appartement heeft vervolgens een eigen afgifte-unit. Het verbruik wordt uiteraard gemeten door middel van individuele meters. De energieprijs? “De energieprijs is gezet volgens het niet meer dan anders principe (NMDA). Dit betekent dat je in totaal niet meer betaalt dan een andere referentieoplossing die op de locatie kan ingezet worden. De ontzorging – geen aankoop of onderhoud van een ketel – moet hierbij in rekening gebracht worden. We volgen de aardgas prijzen niet maar volgen enkel de index. Samengevat: een correcte en heel voorspelbare factuur.”

Wat als?
Nieuwigheden zijn vaak spannend en roepen soms onzekerheden op. Maar ook al is warmtenet best innovatief voor onze contreien, toch is deze manier van verwarmen ook zeker niet aan zijn proefstuk toe. In Vlaanderen zijn er al enkele warmtenetten in verschillende fases van voltooiing. Maar vooral bij onze noorderburen zijn warmtenetten al veel langer populair, zoals in Denemarken, Duitsland en Nederland. Wereldwijd staat de teller op maar liefst meer dan 500.000 km aan warmtenetten. Reken er dus maar op dat het een beproefde manier van verwarmen is. Logisch dat ook wij niet konden achterblijven. Is het warmtenet, zoals voorzien voor Zilverkwartier, dus betrouwbaar? Zeker! Bovendien is Warmte Verzilverd verplicht om steeds voldoende back-up capaciteit te hebben. Er is steeds warmteproductiecapaciteit stand-by die kan worden ingezet, moest er zich toch een onderbreking van de productieprocessen voordoen. Er wordt met andere woorden niets aan het toeval overgelaten.

Warmtenet… en meer!
Dat Zilverkwartier duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, leidt dus geen twijfel. Naast de aansluiting op het warmtenet, leveren we nog heel wat inspanningen. Zo zijn er de groendaken en een gemeenschappelijke daktuin die inzet op meer groen. Het wordt een daktuin met wandelpaden, zitplekken, ontspanningsmogelijkheden, een pergola-structuur en ook twee serres. De fiets krijgt alle ruimte en kan je parkeren in één van de fietsenstallingen, goed voor in totaal 282 tweewielers. Van de 258 ondergrondse parkeerplaatsen zijn er 12 voorzien van een laadpunt voor elektrische auto’s. Het wonen van morgen begint hier, met Zilverkwartier.
Meer info? www.warmteverzilverd.be –  www.zilverkwartier.be